Camp

CAMP, LEJRE

 

 

 

 

I august måned 2001 vil Lejre være rammen om en kunstbegivenhed med deltagende kunstnere fra mange lande. En væsentlig del af projektet er, at lokalmiljøet involveres, og at der opstår en dialog, kunstnere, publikum og beboere imellem. Du kan blive en del af dette projekt, ved at udlåne en loka¬litet, f.eks.: en garage, et udhus, en have, et vindue, et værelse osv. Alt stort som småt har interesse. Derpå udarbejder kunstneren et værk efter forholdene, hvorpå der åbnes i en til tre weekender for en større offentlighed.

International art in Lejre: / August 2001 will see Lejre as the setting for an art event with participating artists from many different countries. An important part of the project is that the local community is involved and that a dialogue takes place between artists, the public and local residents. You can be part of this project by providing a site, for instance a garage, an outhouse, a garden, a window, a room etc. Any space of any size is of interest. The artist will then create a work of art to fit the conditions. The sites will then be open to the public over a period of 1-3 weekends.

Lejre Kommune har godt 8.500 indbyggere. Lejre by ligger ca. 10 km fra Roskilde og ca. 45 km fra København med bekvem offentlig transport fra Odense, Roskilde og København. Byen har ingen kunstinstitutioner. Det internationale kunstprojektet CAMP, Lejre, fandt sted i området omkring Lejre Stationsby i august 2001. Der deltog 47 kunstnere fra 7 lande i samarbejde med 29 lokale værtsfamilier og andre samarbejdspartnere samt de lokale myndigheder. CAMP, Lejre omfattede omkring 50 kunstværker installeret i private hjem og haver og i det offentlige rum. Efter en uges opsætning var CAMP, Lejre åbent for offentligheden, og publikum kunne – ved hjælp af et detaljeret kort med adresser og information om de enkelte projekter – tage på opdagelse til fods, på cykel eller i bil. (Kortet vedlagt i bogen). Projektgruppen stod for udvikling af koncept, kuratering og arrangement af CAMP, Lejre og deltog herudover som kunstnere med selvstændige projekter. Det var gruppens ambition at være stifinder for en ny tilgang til kunst, og det at skabe en involverende, udfordrende dialog stod som en central overskrift for hele konceptet.

 

 

        

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.